Dini Bulterman
vergankelijkheid in vele lagen
           

c.v.  ~   monoprints  ~   serie 'aarde'  ~   serie 'blad'  ~   serie 'populier'  ~   exposities   ~   contact
 

 

 

 

 

Exposities:
 

 

2010: 24 t/m 26 september; Lek-Art 2010 te Culemborg
www.lekart.nl
  Galerie Charlotte Lugt te Amsterdam
  Kunstcentrum de Klok te Spaarndam
2009: KEK te Beverwijk
2008 - 2009: Kunstlijn te Haarlem
2006 - 2007: het Papierlokaal te Haarlem
2005: Vijfhoekkunstroute te Haarlem
2003: Groepsexpositie in het Oude Slot te Heemstede
2001 - 2006: Kunstlijn te Haarlem
2000: Groepsexpositie in de Vleeschhal te Haarlem
1999: de Waag te Haarlem
1997 - 2002: KZOD te Haarlem
1997: de Waag te Haarlem
1992 - 1998: Kunstlijn te Haarlem
1993: V.N.U. gebouw te Haarlem
1992: Groepsexpositie in voormalig Triniteitslyceum te Haarlem
1988: de Jager B.V. te Aalsmeer
1982:  Groepsexpositie in 'de Slof' te Beverwijk